Ramowy rozkład dnia

Grupy całodzienne

8.00–13.00 – realizacja podstawy programowej

6.00 –8.00-Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.00 –8.30-Zajęcia indywidualne ,zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi

8.30 –8.45-Czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

8.45 –9.15-Śniadanie

9.15 –9.30-Zabawy swobodne w sali

9.30 –10.30- Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).

10.30 –11.30-Spacery, pobyt na powietrzu, obserwacje przyrodnicze

11.30 –11.45-Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

11.45 –12.15-Obiad

12.15 –12.30-Przygotowanie do leżakowania

12.30 –14.30-Gr. I  –leżakowanie

12.15 –13.00-Gr.II, III i IV –relaksacja i słuchanie muzyki

13.00 –14.30-Zabawy w sali

14.30 –14.45-Czynności samoobsługowe, przygotowanie do

podwieczorku

14.45 –15.00-Podwieczorek

15.00 –18.00- Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.

Licznik odwiedzin: 100215